• ဂျေ-စတာလင်၏ မက့်စ်ဝါဒနှင့် အမျိုးသားရေးပြဿနာ စောကျော်ရင်

    ဂျေ-စတာလင်၏ မက့်စ်ဝါဒနှင့် အမျိုးသားရေးပြဿနာ

    1500 (ကျပ်)