• လူတိုင်းအတွက် ဘဝတစ်သက်တာကျန်းမာရေး ပေါက်ပေါက်

  လူတိုင်းအတွက် ဘဝတစ်သက်တာကျန်းမာရေး

  1200 (ကျပ်)
 • သက်ရှည်ကျန်းမာ အသက်(၁၀၀) နေလိုလျှင် ပေါက်ပေါက်

  သက်ရှည်ကျန်းမာ အသက်(၁၀၀) နေလိုလျှင်

  1000 (ကျပ်)
 • ကျန်းမာသုခ လူနေမှုဘဝ ပေါက်ပေါက်

  ကျန်းမာသုခ လူနေမှုဘဝ

  1200 (ကျပ်)
 • ကျန်းမာလှပနေ့စဉ်ဘ၀ ပေါက်ပေါက်

  ကျန်းမာလှပနေ့စဉ်ဘ၀

  1200 (ကျပ်)
 • ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါများကြောင့် အသက်မဆုံးကြစေဖို့ ပေါက်ပေါက်

  ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါများကြောင့် အသက်မဆုံးကြစေဖို့

  1500 (ကျပ်)
 • ကင်ဆာဘေး ဝေးကြစေ ပေါက်ပေါက်

  ကင်ဆာဘေး ဝေးကြစေ

  1500 (ကျပ်)
 • အမေးရှိအဖြေညှိ ကျန်းမာရေးအသိ ပေါက်ပေါက်

  အမေးရှိအဖြေညှိ ကျန်းမာရေးအသိ

  1500 (ကျပ်)
 • ခါးနာခြင်းအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးနှင့်သိမှတ်ဖွယ်ရာ ကျန်းမာရေးအဖြာဖြာ ပေါက်ပေါက်

  ခါးနာခြင်းအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးနှင့်သိမှတ်ဖွယ်ရာ ကျန်းမာရေးအဖြာဖြာ

  1500 (ကျပ်)
 • ကျန်းမာရေးအတွက် လက်တစ်ကမ်းမှ ဆေးဖက်ဝင်သီးနှံများ (၂) ပေါက်ပေါက်

  ကျန်းမာရေးအတွက် လက်တစ်ကမ်းမှ ဆေးဖက်ဝင်သီးနှံများ (၂)

  1200 (ကျပ်)
 • ရောဂါမျိုးစုံအတွက် မြန်မာ့ရိုးရာ အိမ်တွင်းဆေးနည်းများ ပေါက်ပေါက်

  ရောဂါမျိုးစုံအတွက် မြန်မာ့ရိုးရာ အိမ်တွင်းဆေးနည်းများ

  1000 (ကျပ်)