• လူတိုင်းအတွက် ဘဝတစ်သက်တာကျန်းမာရေး ပေါက်ပေါက်

  လူတိုင်းအတွက် ဘဝတစ်သက်တာကျန်းမာရေး

  1200 (ကျပ်)
 • သက်ရှည်ကျန်းမာ အသက်(၁၀၀) နေလိုလျှင် ပေါက်ပေါက်

  သက်ရှည်ကျန်းမာ အသက်(၁၀၀) နေလိုလျှင်

  1000 (ကျပ်)
 • ခါးနာခြင်းအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးနှင့်သိမှတ်ဖွယ်ရာ ကျန်းမာရေးအဖြာဖြာ ပေါက်ပေါက်

  ခါးနာခြင်းအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးနှင့်သိမှတ်ဖွယ်ရာ ကျန်းမာရေးအဖြာဖြာ

  1500 (ကျပ်)
 • ကျန်းမာလှပ လူနေမှုဘဝ ပေါက်ပေါက်

  ကျန်းမာလှပ လူနေမှုဘဝ

  1200 (ကျပ်)
 • ကင်ဆာဘေး ဝေးကြစေ ပေါက်ပေါက်

  ကင်ဆာဘေး ဝေးကြစေ

  1500 (ကျပ်)
 • အမေးရှိအဖြေညှိ ကျန်းမာရေးအသိ ပေါက်ပေါက်

  အမေးရှိအဖြေညှိ ကျန်းမာရေးအသိ

  1500 (ကျပ်)