• မြို့ပြလူနေအိမ်ရာအတွက် မြေငှားဂရန် ဦးမောင်မောင်ညွန့်

  မြို့ပြလူနေအိမ်ရာအတွက် မြေငှားဂရန်

  7000 (ကျပ်)
 • မြေသိမ်းသည် ဆိုလေတိုင်း နှင့်မြေယာဥပဒေရေးရာ လက်တွေ့အသုံးချစာတမ်းများ ဦးမောင်မောင်ညွန့်

  မြေသိမ်းသည် ဆိုလေတိုင်း နှင့်မြေယာဥပဒေရေးရာ လက်တွေ့အသုံးချစာတမ်းများ

  6000 (ကျပ်)
 • မြေသိမ်းလျော်ကြေး တွက်ချက်ခြင်း နှင့်မြေယာဥပဒေရေးရာ လက်တွေ့အသုံးချစာတမ်းများ ဦးမောင်မောင်ညွန့်

  မြေသိမ်းလျော်ကြေး တွက်ချက်ခြင်း နှင့်မြေယာဥပဒေရေးရာ လက်တွေ့အသုံးချစာတမ်းများ

  6000 (ကျပ်)
 • ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေလိုသလားနှင့်ဥပဒေအထွေထွေလေ့လာမှုစာတမ်းများ ဦးမောင်မောင်ညွန့်

  ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေလိုသလားနှင့်ဥပဒေအထွေထွေလေ့လာမှုစာတမ်းများ

  6000 (ကျပ်)
 • ဆိုက်ဘာမှုခင်းများနှင့်အီလက်ထရောနစ် သက်သေခံ တင်သွင်းခြင်း ဦးမောင်မောင်ညွန့်

  ဆိုက်ဘာမှုခင်းများနှင့်အီလက်ထရောနစ် သက်သေခံ တင်သွင်းခြင်း

  3000 (ကျပ်)