• အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းကျမ်း ဦးချိန်မြင့်

  အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းကျမ်း

  2000 (ကျပ်)
 • အနှစ်ချုပ်အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ ဦးချိန်မြင့်

  အနှစ်ချုပ်အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ

  2500 (ကျပ်)
 • အသုံးချအင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ စကားလုံးပဒေသာ ဦးချိန်မြင့်

  အသုံးချအင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ စကားလုံးပဒေသာ

  3000 (ကျပ်)
 • သိကောင်းသင်ရာအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ ဦးချိန်မြင့်

  သိကောင်းသင်ရာအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ

  2500 (ကျပ်)