• ဇာတ်ပျက်နိုင်ငံတော်ရေ ငါ့ကို တရားစွဲပါ ညီမင်းညို

  ဇာတ်ပျက်နိုင်ငံတော်ရေ ငါ့ကို တရားစွဲပါ

  2000 (ကျပ်)
 • အနာဂတ်နိုင်ငံတော် ညီမင်းညို

  အနာဂတ်နိုင်ငံတော်

  3000 (ကျပ်)
 • လူငယ်နှင့်ဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ညီမင်းညို

  လူငယ်နှင့်ဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်

  2500 (ကျပ်)