• ကမ္ဘာ့အခင်းအကျင်းသစ်၏ နိဒါန်း (သို့မဟုတ်) ကန့်သတ်စစ်ပွဲလား၊ ရွက်ကုန်လွှင့်စစ်ပွဲလား နေဇင်လတ်

  ကမ္ဘာ့အခင်းအကျင်းသစ်၏ နိဒါန်း (သို့မဟုတ်) ကန့်သတ်စစ်ပွဲလား၊ ရွက်ကုန်လွှင့်စစ်ပွဲလား

  3700 (ကျပ်)
 • ရာဇဗျူဟာ၊ အဂ္ဂဗျူဟာ၊ မဟာဗျူဟာတို့၏ဆုံမှတ် နေဇင်လတ်

  ရာဇဗျူဟာ၊ အဂ္ဂဗျူဟာ၊ မဟာဗျူဟာတို့၏ဆုံမှတ်

  4000 (ကျပ်)
 • လွတ်လပ်စွာသဘောကွဲလွဲခြင်းငြင်းခုံခြင်းနှင့် ရန်ဖြစ်ခြင်း နေဇင်လတ်

  လွတ်လပ်စွာသဘောကွဲလွဲခြင်းငြင်းခုံခြင်းနှင့် ရန်ဖြစ်ခြင်း

  4000 (ကျပ်)
 • 10-Day MBA ဖြင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်း နေဇင်လတ်

  10-Day MBA ဖြင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်း

  4000 (ကျပ်)
 • ပညာမတတ်သောပညာရှိ ပညာမရှိသောပညာတတ် နေဇင်လတ်

  ပညာမတတ်သောပညာရှိ ပညာမရှိသောပညာတတ်

  1800 (ကျပ်)
 • အမေရိကန်အင်ပါယာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ နေဇင်လတ်

  အမေရိကန်အင်ပါယာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ

  4000 (ကျပ်)
 • ခေါင်းဆောင်မှု၏အဓိပ္ပာယ်နှင့် အနှစ်သာရ နေဇင်လတ်

  ခေါင်းဆောင်မှု၏အဓိပ္ပာယ်နှင့် အနှစ်သာရ

  3300 (ကျပ်)
 • ဦးဆောင်သူဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ နေဇင်လတ်

  ဦးဆောင်သူဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ

  2000 (ကျပ်)
 • ခေါင်းဆောင်များရဲ့ခေါင်းဆောင် နေဇင်လတ်

  ခေါင်းဆောင်များရဲ့ခေါင်းဆောင်

  2000 (ကျပ်)
 • ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ကမ္ဘာ့အမြင် နေဇင်လတ်

  ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ကမ္ဘာ့အမြင်

  1800 (ကျပ်)
 • အိုဘယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အနာဂတ်ခရီးကြမ်း နေဇင်လတ်

  အိုဘယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အနာဂတ်ခရီးကြမ်း

  3500 (ကျပ်)
 • လူတော်လား၊ လူကောင်းလား နေဇင်လတ်

  လူတော်လား၊ လူကောင်းလား

  1500 (ကျပ်)
 • သိဖို့လား၊ ရှိဖို့လား နေဇင်လတ်

  သိဖို့လား၊ ရှိဖို့လား

  2200 (ကျပ်)
 • စီးပွားဖျက်သူလျှို၏ ဖြောင့်ချက် နေဇင်လတ်

  စီးပွားဖျက်သူလျှို၏ ဖြောင့်ချက်

  2800 (ကျပ်)
 • နက်သောအသိတွင် ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိသည် နေဇင်လတ်

  နက်သောအသိတွင် ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိသည်

  3500 (ကျပ်)