• ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးဒဿန နှလုံးရည်တိုက်ပွဲ နေသွင်ညိဏ်း

    ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးဒဿန နှလုံးရည်တိုက်ပွဲ

    1200 (ကျပ်)
  • ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်နောက်ဆုံးအရေးတော်ပုံ နေသွင်ညိဏ်း

    ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်နောက်ဆုံးအရေးတော်ပုံ

    3000 (ကျပ်)