• မင်းထိရှမှာစိုးလို့ ငါထိရှပေးလိုက်တာ နေမိုးအိမ်

    မင်းထိရှမှာစိုးလို့ ငါထိရှပေးလိုက်တာ

    1900 (ကျပ်)
  • မရွေ့ကြေး နေမိုးအိမ်

    မရွေ့ကြေး

    2000 (ကျပ်)