• သတိရတိုင်း မျက်ရည်ကို ဆွဲထုတ်ကြည့်တော့ ကောင်းကင်ကြီးက အဝါရောင် နေလွဏ်းအိမ်

    သတိရတိုင်း မျက်ရည်ကို ဆွဲထုတ်ကြည့်တော့ ကောင်းကင်ကြီးက အဝါရောင်

    1900 (ကျပ်)
  • မျက်ရည်ခလုတ် နေလွဏ်းအိမ်

    မျက်ရည်ခလုတ်

    2000 (ကျပ်)