• နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း (Counselling) ပြုလုပ်ပုံအစအဆုံး မျိုးကျော်(BSc)

  နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း (Counselling) ပြုလုပ်ပုံအစအဆုံး

  4000 (ကျပ်)
 • အသိသတိမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နာမည်ကျော် စာအုပ် (၁၀) အုပ် အနှစ်ချုပ် မျိုးကျော်(BSc)

  အသိသတိမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နာမည်ကျော် စာအုပ် (၁၀) အုပ် အနှစ်ချုပ်

  4000 (ကျပ်)
 • အလုပ်အင်တာဗျူး ဖြေဆိုပုံအစအဆုံး မျိုးကျော်(BSc)

  အလုပ်အင်တာဗျူး ဖြေဆိုပုံအစအဆုံး

  4000 (ကျပ်)