• ရှမ်း (အဖိနှိပ်ခံသမိုင်း) မြင့်နောင်

  ရှမ်း (အဖိနှိပ်ခံသမိုင်း)

  2000 (ကျပ်)
 • အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်း မြင့်နောင်

  အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်း

  2000 (ကျပ်)
 • ဒေါက်တာဆီးဂရေ့စ်(ဗ်)၏ တောင်ပေါ်ဆေးရုံ မြင့်နောင်

  ဒေါက်တာဆီးဂရေ့စ်(ဗ်)၏ တောင်ပေါ်ဆေးရုံ

  1500 (ကျပ်)
 • ခေတ်သစ်တရုတ်ဘာသာပြန်စာပေနှင့် နိုဗယ်ဆုရှင်သုံးဦး မြင့်နောင်

  ခေတ်သစ်တရုတ်ဘာသာပြန်စာပေနှင့် နိုဗယ်ဆုရှင်သုံးဦး

  1200 (ကျပ်)