• ဆရာလွတ်၊ လက်တွေ့အသုံးချ အခြေခံတရုတ်စကားပြော မြင့်ထွန်း

  ဆရာလွတ်၊ လက်တွေ့အသုံးချ အခြေခံတရုတ်စကားပြော

  1800 (ကျပ်)
 • ကမ္ဘာကျော်သူတွေရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ရတဲ့အကြောင်းတွေ မြင့်ထွန်း

  ကမ္ဘာကျော်သူတွေရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ရတဲ့အကြောင်းတွေ

  2000 (ကျပ်)
 • ချိန်ခါသင့်တရုတ်စကားပြော မြင့်ထွန်း

  ချိန်ခါသင့်တရုတ်စကားပြော

  1500 (ကျပ်)
 • တရုတ်ရိုးရာကျင့်ဝတ်ဓလေ့များ မြင့်ထွန်း

  တရုတ်ရိုးရာကျင့်ဝတ်ဓလေ့များ

  1500 (ကျပ်)
 • တရုတ်-အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နေ့စဉ်အသုံးချစကားအလှ မြင့်ထွန်း

  တရုတ်-အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နေ့စဉ်အသုံးချစကားအလှ

  2500 (ကျပ်)
 • အပြောင်းအလဲ မြင့်ထွန်း

  အပြောင်းအလဲ

  1200 (ကျပ်)
 • ခရီးသွားဂျပန်စကားပြော မြင့်ထွန်း

  ခရီးသွားဂျပန်စကားပြော

  2500 (ကျပ်)
 • ဂျပန်ပုံပြအဘိဓာန် မြင့်ထွန်း

  ဂျပန်ပုံပြအဘိဓာန်

  1500 (ကျပ်)
 • တရုတ်ပုံပြအဘိဓာန် မြင့်ထွန်း

  တရုတ်ပုံပြအဘိဓာန်

  2000 (ကျပ်)
 • ကမ္ဘာကျော်ဘီလီယံနာတို့၏ ချမ်းသာနည်းနှင့် ကြီးပွားရေးလမ်းစဉ် (၆) ချက် မြင့်ထွန်း

  ကမ္ဘာကျော်ဘီလီယံနာတို့၏ ချမ်းသာနည်းနှင့် ကြီးပွားရေးလမ်းစဉ် (၆) ချက်

  1200 (ကျပ်)
 • နေ့စဉ်သုံး တရုတ်-မြန်မာ စကားပြော မြင့်ထွန်း

  နေ့စဉ်သုံး တရုတ်-မြန်မာ စကားပြော

  2000 (ကျပ်)