• မြစ်များရဲ့ စီးဆင်းရာ မင်းကိုနိုင်

  မြစ်များရဲ့ စီးဆင်းရာ

  2500 (ကျပ်)
 • ချစ်ခဲ့မိသူတွေအကြောင်း မင်းကိုနိုင်

  ချစ်ခဲ့မိသူတွေအကြောင်း

  3000 (ကျပ်)
 • ငြိမ်းချမ်း(ခဲ့)သော နေ့ရက်များသို့ စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ)

  ငြိမ်းချမ်း(ခဲ့)သော နေ့ရက်များသို့

  3000 (ကျပ်)
 • ကျေးဇူးတင်ပါသည် မင်းကိုနိုင်

  ကျေးဇူးတင်ပါသည်

  3500 (ကျပ်)
 • ဒဏ်ရာရပန်းသီးများ မင်းကိုနိုင်

  ဒဏ်ရာရပန်းသီးများ

  4500 (ကျပ်)
 • တရားခံစံပယ်ပင်နှင့် အပေါင်းအပါကဗျာများ မင်းကိုနိုင်

  တရားခံစံပယ်ပင်နှင့် အပေါင်းအပါကဗျာများ

  2500 (ကျပ်)