• ခေတ်ပြိုင်သမိုင်းဒဿနနှင့် အယူအဆများ မင်းခက်ရဲ

  ခေတ်ပြိုင်သမိုင်းဒဿနနှင့် အယူအဆများ

  3000 (ကျပ်)
 • လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အာရှတန်ဖိုးအငြင်းအခုံ ကိုထွေး

  လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အာရှတန်ဖိုးအငြင်းအခုံ

  2000 (ကျပ်)
 • ဒီမိုကရေစီပညာရေး မင်းခက်ရဲ

  ဒီမိုကရေစီပညာရေး

  2500 (ကျပ်)
 • ဖတ်စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုခြင်း မင်းခက်ရဲ

  ဖတ်စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုခြင်း

  2000 (ကျပ်)
 • ဂရိမစ်သ်များ မင်းခက်ရဲ

  ဂရိမစ်သ်များ

  10000 (ကျပ်)
 • နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအခြေခံကျမ်း မင်းခက်ရဲ

  နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအခြေခံကျမ်း

  12000 (ကျပ်)
 • စာပေသီအိုရီ မင်းခက်ရဲ

  စာပေသီအိုရီ

  7000 (ကျပ်)
 • ကွန်တီနန်တဲလ် နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ် မင်းခက်ရဲ

  ကွန်တီနန်တဲလ် နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်

  2500 (ကျပ်)
 • ပညာရေးအတွေးအခေါ်နှင့် အယူအဆများ မင်းခက်ရဲ

  ပညာရေးအတွေးအခေါ်နှင့် အယူအဆများ

  15000 (ကျပ်)
 • ဟန်းနအားရင့်အားနိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် မင်းခက်ရဲ

  ဟန်းနအားရင့်အားနိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်

  2500 (ကျပ်)
 • နေ့စဉ်လူနေမှုဘ၀ မင်းခက်ရဲ

  နေ့စဉ်လူနေမှုဘ၀

  2500 (ကျပ်)
 • ဂရမ်ချီ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် မင်းခက်ရဲ

  ဂရမ်ချီ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်

  2500 (ကျပ်)
 • မတ်ဂျစ်ကယ်ရီယာယ်လစ်ဇင် မင်းခက်ရဲ

  မတ်ဂျစ်ကယ်ရီယာယ်လစ်ဇင်

  2000 (ကျပ်)
 • လိင်သဘာဝနှင့် ကျူးလွန်ချိုးဖောက်ခြင်း မင်းခက်ရဲ

  လိင်သဘာဝနှင့် ကျူးလွန်ချိုးဖောက်ခြင်း

  3000 (ကျပ်)
 • နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် ၅၀ မင်းခက်ရဲ

  နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် ၅၀

  3500 (ကျပ်)