• အကြမ်းမဖက်ဝါဒ၊ အိန္ဒိယအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီ မောင်ညီညွတ်

    အကြမ်းမဖက်ဝါဒ၊ အိန္ဒိယအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီ

    1500 (ကျပ်)