• အိပ်ဇိုးဒပ် နိုင်ငံတစ်ခုမွေးဖွားခြင်း မောင်မိုးသူ

  အိပ်ဇိုးဒပ် နိုင်ငံတစ်ခုမွေးဖွားခြင်း

  6000 (ကျပ်)
 • သောကစံအိမ်ကို တံခါးခေါက်သူ မောင်မိုးသူ

  သောကစံအိမ်ကို တံခါးခေါက်သူ

  3000 (ကျပ်)
 • စိတ္တဇ မောင်မိုးသူ

  စိတ္တဇ

  4000 (ကျပ်)
 • EMINEM နှင့် ဒီးထရိုက်ရက်ပ်လောက မောင်မိုးသူ

  EMINEM နှင့် ဒီးထရိုက်ရက်ပ်လောက

  4500 (ကျပ်)
 • သူနိုင် ကိုယ်နိုင် မောင်မိုးသူ

  သူနိုင် ကိုယ်နိုင်

  4000 (ကျပ်)
 • သားပျောက်သူ မောင်မိုးသူ

  သားပျောက်သူ

  4500 (ကျပ်)
 • ဂျိမ်း(စ)ဘွန်း၏ အထူးတာဝန် မောင်မိုးသူ

  ဂျိမ်း(စ)ဘွန်း၏ အထူးတာဝန်

  5000 (ကျပ်)
 • ရိုလာကိုစတာ မောင်မိုးသူ

  ရိုလာကိုစတာ

  3000 (ကျပ်)