• ရွှေအိုရောင်အုတ်ကွက်တွေထဲမှာ ဒဏ်ရာတစ်ပိုင်းတစ်စရှိတယ် မေငြိမ်း

    ရွှေအိုရောင်အုတ်ကွက်တွေထဲမှာ ဒဏ်ရာတစ်ပိုင်းတစ်စရှိတယ်

    2000 (ကျပ်)