• ကြွယ်၀ခြင်းစိတ်ထား M.E.T (mm.eng.translate)

  ကြွယ်၀ခြင်းစိတ်ထား

  4000 (ကျပ်)
 • နှုတ်ပြောစကား M.E.T (mm.eng.translate)

  နှုတ်ပြောစကား

  3000 (ကျပ်)
 • သင်လုပ်နိုင်တယ် သင်လုပ်ပါလိမ့်မယ် M.E.T (mm.eng.translate)

  သင်လုပ်နိုင်တယ် သင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်

  4000 (ကျပ်)
 • နောက်တစ်ဆင့်အတွေး M.E.T (mm.eng.translate)

  နောက်တစ်ဆင့်အတွေး

  5000 (ကျပ်)
 • မှောင်မိုက်ထဲ၌မင်္ဂလာရှိသူ M.E.T (mm.eng.translate)

  မှောင်မိုက်ထဲ၌မင်္ဂလာရှိသူ

  5000 (ကျပ်)
 • ကောင်းမြတ်ခြင်းအစွမ်း M.E.T (mm.eng.translate)

  ကောင်းမြတ်ခြင်းအစွမ်း

  8000 (ကျပ်)