• နိုင်းမြစ်ပေါ်က လူသတ်မှု လင်းခန့်

  နိုင်းမြစ်ပေါ်က လူသတ်မှု

  4800 (ကျပ်)
 • ဖောရက်စ်ဂမ့် လင်းခန့်

  ဖောရက်စ်ဂမ့်

  3500 (ကျပ်)
 • ရေမွှေး လင်းခန့်

  ရေမွှေး

  3500 (ကျပ်)
 • မေ့ရင်သွေး လင်းခန့်

  မေ့ရင်သွေး

  4000 (ကျပ်)
 • ဂျွိုင်းလန်း လင်းခန့်

  ဂျွိုင်းလန်း

  6000 (ကျပ်)