• မော်ဒန်စာပေလှုပ်ရှားမှုများ (သမိုင်း၊လူပဂ္ဂိုလ် လက်ရာ အယူအဆနှင့် ရေးဟန်) ကျော်မင်းစံ

    မော်ဒန်စာပေလှုပ်ရှားမှုများ (သမိုင်း၊လူပဂ္ဂိုလ် လက်ရာ အယူအဆနှင့် ရေးဟန်)

    6000 (ကျပ်)
  • ဒန်နီယယ်ဝက်(ဖ်)စတာ ကျော်မင်းစံ

    ဒန်နီယယ်ဝက်(ဖ်)စတာ

    2000 (ကျပ်)