• မိဘနှင့်သားသမီးတို့ကြားကဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာလေးများ ခေတ်ဘုန်းသစ်

  မိဘနှင့်သားသမီးတို့ကြားကဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာလေးများ

  1500 (ကျပ်)
 • ယဉ်ကျေးတဲ့သမီး ယဉ်ကျေးတဲ့သား ခေတ်ဘုန်းသစ်

  ယဉ်ကျေးတဲ့သမီး ယဉ်ကျေးတဲ့သား

  1500 (ကျပ်)
 • မိဘလက်စွဲ ခေတ်ဘုန်းသစ်

  မိဘလက်စွဲ

  1000 (ကျပ်)
 • ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကလေး ခေတ်ဘုန်းသစ်

  ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကလေး

  2300 (ကျပ်)
 • ကလေးတို့အတွက်ကမ္ဘာ့သမိုင်း ခေတ်ဘုန်းသစ်

  ကလေးတို့အတွက်ကမ္ဘာ့သမိုင်း

  4000 (ကျပ်)
 • သင်ယူနေတဲ့ကလေးတွေ ခေတ်ဘုန်းသစ်

  သင်ယူနေတဲ့ကလေးတွေ

  3000 (ကျပ်)
 • ကလေးတို့မေးတတ်တဲ့ ရှာရှာဖွေဖွေမေးခွန်းတွေ ခေတ်ဘုန်းသစ်

  ကလေးတို့မေးတတ်တဲ့ ရှာရှာဖွေဖွေမေးခွန်းတွေ

  1500 (ကျပ်)
 • ကစားရင်းနဲ့သင်တဲ့သင်္ချာ ခေတ်ဘုန်းသစ်

  ကစားရင်းနဲ့သင်တဲ့သင်္ချာ

  1000 (ကျပ်)