• ဒို့တိုင်းဌာနီ ခင်ဆွေဦး

  ဒို့တိုင်းဌာနီ

  5000 (ကျပ်)
 • နှင်းဆီကမွှေး ခင်ဆွေဦး

  နှင်းဆီကမွှေး

  3000 (ကျပ်)
 • မိုးရေချိုချို ခင်ဆွေဦး

  မိုးရေချိုချို

  2700 (ကျပ်)
 • တိမ်လွှာပေါ်မှခြေရာများ ခင်ဆွေဦး

  တိမ်လွှာပေါ်မှခြေရာများ

  2500 (ကျပ်)
 • ငြိမ်းချမ်းပါစေ ဝတ္ထုတိုစုစည်းမှု ခင်ဆွေဦး

  ငြိမ်းချမ်းပါစေ ဝတ္ထုတိုစုစည်းမှု

  3000 (ကျပ်)