• ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒေါက်ဂလပ်စ်မက်အာသာ ထွန်းသစ်

    ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒေါက်ဂလပ်စ်မက်အာသာ

    4500 (ကျပ်)