• ဘော့မာလေ (သို့မဟုတ်) ရက်ဂေးဂီတကိုကမ္ဘာကျော်စေခဲ့သူ ထင်မင်းလူ

  ဘော့မာလေ (သို့မဟုတ်) ရက်ဂေးဂီတကိုကမ္ဘာကျော်စေခဲ့သူ

  4000 (ကျပ်)
 • လဲ့လဲ့ခရီးကြမ်း ထင်မင်းလူ

  လဲ့လဲ့ခရီးကြမ်း

  5500 (ကျပ်)
 • ဖရန့်ဇ်ကတ်ဖ်ကာလေ့လာချက် ထင်မင်းလူ

  ဖရန့်ဇ်ကတ်ဖ်ကာလေ့လာချက်

  3000 (ကျပ်)