• သမိုင်းမှတ်တမ်း စာမှတ်တမ်း ထိန်လင်း

    သမိုင်းမှတ်တမ်း စာမှတ်တမ်း

    3000 (ကျပ်)
  • ကမ္ဘာတလွှားအထင်ကရများ ထိန်လင်း

    ကမ္ဘာတလွှားအထင်ကရများ

    2000 (ကျပ်)