• ဖဆပလလျှောက်လှမ်းသော မြန်မာပြည်၏ ခယောင်းလမ်းများ လှမြင့်

    ဖဆပလလျှောက်လှမ်းသော မြန်မာပြည်၏ ခယောင်းလမ်းများ

    2000 (ကျပ်)
  • တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ(1982) လှမြင့်

    တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ(1982)

    1000 (ကျပ်)