• ငွေကြေးကိုမဟာဗျူဟာမြောက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဒေါက်တာအေးကျော်

  ငွေကြေးကိုမဟာဗျူဟာမြောက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း

  4000 (ကျပ်)
 • အလုပ်အကိုင်ကို မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဒေါက်တာအေးကျော်

  အလုပ်အကိုင်ကို မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း

  4000 (ကျပ်)
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဟာဗျူဟာမြောက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဒေါက်တာအေးကျော်

  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဟာဗျူဟာမြောက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း

  4000 (ကျပ်)
 • ပျော်ရွှင်ခြင်းဥပဒေများ ဒေါက်တာအေးကျော်

  ပျော်ရွှင်ခြင်းဥပဒေများ

  4000 (ကျပ်)
 • အကြောင်းတရားတို့၏အစွမ်းသတ္တိများ ဒေါက်တာအေးကျော်

  အကြောင်းတရားတို့၏အစွမ်းသတ္တိများ

  3000 (ကျပ်)
 • စကြာဝဠာ၏ အောင်မြင်ရေးဥပဒေသ (၈)ရပ် ဒေါက်တာအေးကျော်

  စကြာဝဠာ၏ အောင်မြင်ရေးဥပဒေသ (၈)ရပ်

  4000 (ကျပ်)
 • လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်ခေါင်းဆောင်မှု ဥပဒေသများ ဒေါက်တာအေးကျော်

  လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်ခေါင်းဆောင်မှု ဥပဒေသများ

  4000 (ကျပ်)
 • ဗျူဟာမြောက်ခေါင်းဆောင်မှုပညာ ဒေါက်တာအေးကျော်

  ဗျူဟာမြောက်ခေါင်းဆောင်မှုပညာ

  4000 (ကျပ်)
 • ဘဝကို မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဒေါက်တာအေးကျော်

  ဘဝကို မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း

  4000 (ကျပ်)
 • ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဘယ်သူသတ်သလဲ ဒေါက်တာတင့်ဝေ

  ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဘယ်သူသတ်သလဲ

  5500 (ကျပ်)