• အမှန်တကယ်လေ့ကျက်ရမည့်အင်္ဂလိပ်ကြိယာတွဲ ၁၀၀ ဒေါက်တာဝင်းမောင်လတ်

  အမှန်တကယ်လေ့ကျက်ရမည့်အင်္ဂလိပ်ကြိယာတွဲ ၁၀၀

  2500 (ကျပ်)
 • အခြေအနေအလျောက် အပြန်အလှန်ပြောစကားများဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောအလေ့အကျင့် ဒေါက်တာဝင်းမောင်လတ်

  အခြေအနေအလျောက် အပြန်အလှန်ပြောစကားများဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောအလေ့အကျင့်

  3000 (ကျပ်)
 • အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုင်ရာ အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းများ ဒေါက်တာဝင်းမောင်လတ်

  အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုင်ရာ အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းများ

  3000 (ကျပ်)
 • တည်ဆောက်ပုံပြအပြန်အလှန်ပြောစကားများဖြင့်အင်္ဂလိပ်စကားပြောအလေ့အကျင့် ဒေါက်တာဝင်းမောင်လတ်

  တည်ဆောက်ပုံပြအပြန်အလှန်ပြောစကားများဖြင့်အင်္ဂလိပ်စကားပြောအလေ့အကျင့်

  3000 (ကျပ်)