• စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမေးအဖြေများ(၁+၂) ဒေါက်တာခင်စန်းရီ

    စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမေးအဖြေများ(၁+၂)

    4000 (ကျပ်)