• ဟင့်အင်းကိုကျော်ဖြတ်ခြင်း (ခက်ခဲသောသူများနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်း) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

    ဟင့်အင်းကိုကျော်ဖြတ်ခြင်း (ခက်ခဲသောသူများနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်း)

    2000 (ကျပ်)