• လီကွမ်ယု၊ အတိမ်းအစောင်းမခံသောနှစ်များ ဒိုဂျေဆန်း

  လီကွမ်ယု၊ အတိမ်းအစောင်းမခံသောနှစ်များ

  9000 (ကျပ်)
 • လူကဲခတ်ပညာ ဒိုဂျေဆန်း

  လူကဲခတ်ပညာ

  2500 (ကျပ်)
 • လီကွမ်ယု၊ အတိမ်းအစောင်းမခံသောနှစ်များ-၂ ဒိုဂျေဆန်း

  လီကွမ်ယု၊ အတိမ်းအစောင်းမခံသောနှစ်များ-၂

  9000 (ကျပ်)
 • နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ခေတ်ပေါ်မော်တော်ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းလက်စွဲ ဒိုဂျေဆန်း

  နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ခေတ်ပေါ်မော်တော်ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းလက်စွဲ

  3300 (ကျပ်)
 • အမူအကျင့်များ၏စွမ်းအား ဒိုဂျေဆန်း

  အမူအကျင့်များ၏စွမ်းအား

  4000 (ကျပ်)
 • ဒေးလ်ကာနယ်ဂျီ၏ အထင်ကရလူ ဒိုဂျေဆန်း

  ဒေးလ်ကာနယ်ဂျီ၏ အထင်ကရလူ

  2000 (ကျပ်)
 • ပြဿနာဆိုရင်အဖြေရှာ ဒိုဂျေဆန်း

  ပြဿနာဆိုရင်အဖြေရှာ

  800 (ကျပ်)
 • လူအများဆိုင်ရာ တစ်ကိုယ်ရေကျင့်ထုံး ဒိုဂျေဆန်း

  လူအများဆိုင်ရာ တစ်ကိုယ်ရေကျင့်ထုံး

  4000 (ကျပ်)