• နံရံ ဒီနိုဗို

  နံရံ

  5000 (ကျပ်)
 • ဆင်တစ်ကောင်လုံးပျောက်ဆုံးခြင်း ဒီနိုဗို

  ဆင်တစ်ကောင်လုံးပျောက်ဆုံးခြင်း

  6000 (ကျပ်)
 • လမ်း ၀တ္ထုတိုစု ဒီနိုဗို

  လမ်း ၀တ္ထုတိုစု

  4000 (ကျပ်)
 • ဗီလိန်အက်ဆေးစုစည်းမှု ဒီနိုဗို

  ဗီလိန်အက်ဆေးစုစည်းမှု

  2500 (ကျပ်)
 • တစ္ဆေ ဒီနိုဗို

  တစ္ဆေ

  2000 (ကျပ်)
 • နိုင်းမြစ်တကြော မေ့မေ့မျောမျော ဒီနိုဗို

  နိုင်းမြစ်တကြော မေ့မေ့မျောမျော

  3000 (ကျပ်)
 • ကျွန်တော်၏လက်နှိပ်စက် ဒီနိုဗို

  ကျွန်တော်၏လက်နှိပ်စက်

  2000 (ကျပ်)
 • မှန်သားမြို့တော် ဒီနိုဗို

  မှန်သားမြို့တော်

  3200 (ကျပ်)
 • ပိတ်ထားတဲ့အခန်း ဒီနိုဗို

  ပိတ်ထားတဲ့အခန်း

  2700 (ကျပ်)
 • အပြေးအကြောင်းပြောဖြစ်တာလေးတွေ ဒီနိုဗို

  အပြေးအကြောင်းပြောဖြစ်တာလေးတွေ

  3000 (ကျပ်)