• ထူးထူးခြားခြားဟင်းလျာများ အန်တီမီးမီး

  ထူးထူးခြားခြားဟင်းလျာများ

  1000 (ကျပ်)
 • စားမြိန်ဖွယ်ရာဟင်းပဒေသာ အန်တီမီးမီး

  စားမြိန်ဖွယ်ရာဟင်းပဒေသာ

  1500 (ကျပ်)
 • တစ်ကိုယ်စာဟင်းပွဲများ အန်တီမီးမီး

  တစ်ကိုယ်စာဟင်းပွဲများ

  2000 (ကျပ်)
 • ချက်လွယ်ဟင်းကောင်းစားလို့ကောင်း အန်တီမီးမီး

  ချက်လွယ်ဟင်းကောင်းစားလို့ကောင်း

  1500 (ကျပ်)
 • Health Care ဟင်းလျာများ အန်တီမီးမီး

  Health Care ဟင်းလျာများ

  1500 (ကျပ်)
 • ကြက်သားစပယ်ရှယ် အန်တီမီးမီး

  ကြက်သားစပယ်ရှယ်

  1000 (ကျပ်)
 • ၀က်သားစပယ်ရှယ် အန်တီမီးမီး

  ၀က်သားစပယ်ရှယ်

  1500 (ကျပ်)
 • ငါးစပယ်ရှယ် အန်တီမီးမီး

  ငါးစပယ်ရှယ်

  1500 (ကျပ်)
 • စားမြိန်ဖွယ်ရာသက်သတ်လွတ်ဟင်းလျား အန်တီမီးမီး

  စားမြိန်ဖွယ်ရာသက်သတ်လွတ်ဟင်းလျား

  1500 (ကျပ်)
 • တိုင်းရင်းသားတို့၏ဟင်းလျာများ အန်တီမီးမီး

  တိုင်းရင်းသားတို့၏ဟင်းလျာများ

  2500 (ကျပ်)