• တရားရှုနည်းကျမ်း အောင်သူရ

  တရားရှုနည်းကျမ်း

  3000 (ကျပ်)
 • နိဒါန်း၏အစ အောင်သူရ

  နိဒါန်း၏အစ

  2000 (ကျပ်)
 • တက်စ်နှင့်ဒဿန (တက်စ်၏ခနာဗေဒမှ တက်စ်၏ ဇီဝနိုင်ငံရေးသို့) အောင်သူရ

  တက်စ်နှင့်ဒဿန (တက်စ်၏ခနာဗေဒမှ တက်စ်၏ ဇီဝနိုင်ငံရေးသို့)

  6000 (ကျပ်)
 • နိဒါန်း၏အစ (ဒုတိယတွဲ) အောင်သူရ

  နိဒါန်း၏အစ (ဒုတိယတွဲ)

  2000 (ကျပ်)
 • အောင်သူရ

  “ဟ” နဲ့ “ဟို” (ဒုတိယတွဲ)

  2000 (ကျပ်)
 • 'ဟ' နဲ့ 'ဟို' အောင်သူရ

  ‘ဟ’ နဲ့ ‘ဟို’

  2500 (ကျပ်)
 • နိဒါန်း၏အစ အောင်သူရ

  နိဒါန်း၏အစ

  2000 (ကျပ်)
 • နစ်ရှေး၊ ဒလူးဖ်၊ ဘဒီယူ၊ ဘရားဒီတို့၏ ခေတ်ပြိုင်ဒဿနအရေးအသား အောင်သူရ

  နစ်ရှေး၊ ဒလူးဖ်၊ ဘဒီယူ၊ ဘရားဒီတို့၏ ခေတ်ပြိုင်ဒဿနအရေးအသား

  2500 (ကျပ်)
 • ကဗျာ၏ ရှိမှုဗေဒ အောင်သူရ

  ကဗျာ၏ ရှိမှုဗေဒ

  4000 (ကျပ်)
 • ကဗျာဒဿနရှာပုံတော် အောင်သူရ

  ကဗျာဒဿနရှာပုံတော်

  5000 (ကျပ်)
 • မြေကြွက်များနှင့် အိပ်စက်ခြင်း အောင်သူရ

  မြေကြွက်များနှင့် အိပ်စက်ခြင်း

  1500 (ကျပ်)
 • တောက်တစ်ကျမ်း ဇင်တစ်ကျမ်း အောင်သူရ

  တောက်တစ်ကျမ်း ဇင်တစ်ကျမ်း

  1200 (ကျပ်)