• သေဆုံးခြင်းအနုပညာ အောင်မေဃ

  သေဆုံးခြင်းအနုပညာ

  2000 (ကျပ်)
 • လိင်စိတ်ပြဿနာ အောင်မေဃ

  လိင်စိတ်ပြဿနာ

  2000 (ကျပ်)
 • လမ်းမဟုတ်တဲ့ လမ်း အောင်မေဃ

  လမ်းမဟုတ်တဲ့ လမ်း

  1500 (ကျပ်)
 • ဓမ္မတော်လှန်ရေး အောင်မေဃ

  ဓမ္မတော်လှန်ရေး

  1500 (ကျပ်)
 • အိုရှိုးဘ၀ အိုရှိုးအလုပ် (အိုရှိုးပြောသော အိုရှိုးအတ္ထုပ္ပတ္တိ) အောင်မေဃ

  အိုရှိုးဘ၀ အိုရှိုးအလုပ် (အိုရှိုးပြောသော အိုရှိုးအတ္ထုပ္ပတ္တိ)

  1500 (ကျပ်)
 • လွတ်လပ်မှု ဖြူစင်မှုနဲ့ သုည အောင်မေဃ

  လွတ်လပ်မှု ဖြူစင်မှုနဲ့ သုည

  1500 (ကျပ်)
 • စိတ်စွမ်းအားသစ် အောင်မေဃ

  စိတ်စွမ်းအားသစ်

  2000 (ကျပ်)
 • မဟတ္တမဂန္ဓီကို ဝေဖန်ခြင်း အောင်မေဃ

  မဟတ္တမဂန္ဓီကို ဝေဖန်ခြင်း

  3000 (ကျပ်)
 • လူငယ်နှင့်ကာမဂုဏ်စွမ်းအား အောင်မေဃ

  လူငယ်နှင့်ကာမဂုဏ်စွမ်းအား

  3000 (ကျပ်)
 • အိုရှိုး၏ ဓမ္မသိပ္ပံအမြင်သစ် အောင်မေဃ

  အိုရှိုး၏ ဓမ္မသိပ္ပံအမြင်သစ်

  2000 (ကျပ်)
 • စိတ်ဆောင်သမျှအားလုံးလုပ် အောင်မေဃ

  စိတ်ဆောင်သမျှအားလုံးလုပ်

  2000 (ကျပ်)
 • လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ (ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ဒီမိုကရေစီရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေး) အောင်မေဃ

  လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ (ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ဒီမိုကရေစီရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေး)

  1500 (ကျပ်)
 • အိုရှိုး၏ ခေတ်သစ်လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အောင်မေဃ

  အိုရှိုး၏ ခေတ်သစ်လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း

  1200 (ကျပ်)
 • အမျိုးသမီးနဲ့ တော်လှန်ရေး အောင်မေဃ

  အမျိုးသမီးနဲ့ တော်လှန်ရေး

  1500 (ကျပ်)
 • ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အောင်မေဃ

  ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ

  2000 (ကျပ်)
 • ဇောတိသ (နက္ခတ်ဗေဒင် သိပ္ပံအမြင်) အောင်မေဃ

  ဇောတိသ (နက္ခတ်ဗေဒင် သိပ္ပံအမြင်)

  2000 (ကျပ်)
 • ခေါင်းဆောင်မှုဟန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသဘောတရား အောင်မေဃ

  ခေါင်းဆောင်မှုဟန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသဘောတရား

  2000 (ကျပ်)