• ဘိုးရာဇာလျှောက်ထုံး ခေါ် မဏိရတနာပုံကျမ်း အရှင်စန္ဒလင်္ကာ

    ဘိုးရာဇာလျှောက်ထုံး ခေါ် မဏိရတနာပုံကျမ်း

    4500 (ကျပ်)