• ကောလစ်နှင့် မြန်မာပြည် ဦးခင်မောင်ကြီး

    ကောလစ်နှင့် မြန်မာပြည်

    2600 (ကျပ်)
  • အင်္ဂလိပ်-မြန်မာနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ ၁၉၄၁-၁၉၄၈ ဦးခင်မောင်ကြီး

    အင်္ဂလိပ်-မြန်မာနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ ၁၉၄၁-၁၉၄၈

    2500 (ကျပ်)