• ဝေးပြီးတဲ့နောက် အလင်းသစ်

    ဝေးပြီးတဲ့နောက်

    2000 (ကျပ်)