• လက်သန်းတွေနဲ့မရရင် လက်ရုန်းတွေဆန့်တန်း သက်တင်(မန္တလေး)

    လက်သန်းတွေနဲ့မရရင် လက်ရုန်းတွေဆန့်တန်း

    2000 (ကျပ်)