• ဇာတ်တော်ကြီး ၁၀ ဘွဲ့ ပုံ၀တ္ထုများ ဝင်းဇော်(သုံးဆယ်)

    ဇာတ်တော်ကြီး ၁၀ ဘွဲ့ ပုံ၀တ္ထုများ

    1500 (ကျပ်)