• ပလေတိုနှင့်ကော်ဖီသောက်ခြင်း မင်းသန့်ဟန်

    ပလေတိုနှင့်ကော်ဖီသောက်ခြင်း

    2500 (ကျပ်)