• အမှောင်မှာပျံတဲ့ငှက် မင်းတခေတ်

    အမှောင်မှာပျံတဲ့ငှက်

    3000 (ကျပ်)