• တစ်ကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရသော ယနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး နေစိုးထက်

    တစ်ကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရသော ယနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး

    3500 (ကျပ်)