• ကျွန်တော့်နာမည် ဂျက်ကီချန်း ဇေယျာစံ

    ကျွန်တော့်နာမည် ဂျက်ကီချန်း

    6000 (ကျပ်)